Roboty budowlane
foto
Wykopy ziemne

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam realizować zlecenia i umowy o różnym, często skomplikowanym profilu. Wykonujemy między innymi:
- makroniwelacje, skarpowanie terenu,

- profilowanie dróg ze stabilizacją gruntu,

- korytowanie pod drogi, parkingi i inne obiekty,

- wykopy bagienne, uzbrajanie terenu.

          

Dysponując bardzo szerokim i nowoczesnym potencjałem technicznym, wykorzystywanym przy realizaji robót ziemnych, jesteśmy w stanie wykonać fachowo i termiowo, każde powierzone nam zadanie.

 
foto
Prace rozbiórkowe

Innym ważnym elementem naszej działalności jest wykonywanie prac rozbiórkowych. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w tej branży możesz mieć pewność, że każdy z poszczególnych etapów rozbiórki będzie przebiegał sprawnie zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa. Kompleksowo przeprowadzimy ręczne i mechaniczne roboty rozbiórkowe:

 

- budynków mieszkalnych,

- hal przemysłowych,

- obiektów drogowych          

        Wytworzony gruz poddajemy recyglingowi, krusząc go znajduje zastosowanie w branży drogowej przy umacnianiu skarp. Posiadamy wszystkie wymagane prawem zezwolenia na transport, składowanie oraz odzysk odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych (między innymi zawierających azbest).

 
Prace drogowe

Zajmujemy się kompleksowymi pracami związanymi z układaniem kostki brukowej i twożeniem architektury ogrodowej wraz z ogrodzeniami gabionowymi. Na swoim koncie mamy budowę kilku boisk szkolnych typu "Orlik" i dróg gminnych. Posiadając własny sprzęt oraz odpowiedni nadzór, wykonujemy kompleksowe prace budowlane z materiałów własnych i powierzonych.

 

Oferujemy:

- układanie kostki granitowej

- projekty kostki brukowej oraz zieleni

- wykonywanie tymczasowych dróg