Wykopy ziemne

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam realizować zlecenia i umowy o różnym, często skomplikowanym profilu. Wykonujemy między innymi:

  • makroniwelacje, skarpowanie terenu
  • profilowanie dróg ze stabilizacją gruntu
  • korytowanie pod drogi, parkingi i inne obiekty
  • wykopy bagienne, uzbrajanie terenu

Dysponując bardzo szerokim i nowoczesnym potencjałem technicznym, wykorzystywanym przy realizacji robót ziemnych, jesteśmy w stanie wykonać fachowo i terminowo, każde powierzone nam zadanie.

Prace rozbiórkowe

Innym ważnym elementem naszej działalności jest wykonywanie prac rozbiórkowych. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w tej branży możesz mieć pewność, że każdy z poszczególnych etapów rozbiórki będzie przebiegał sprawnie zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa. Kompleksowo przeprowadzimy ręczne i mechaniczne roboty rozbiórkowe:

  • budynków mieszkalnych
  • hal przemysłowych,
  • obiektów drogowych

Wytworzony gruz poddajemy recyklingowi, krusząc go znajduje zastosowanie w branży drogowej przy umacnianiu skarp. Posiadamy wszystkie wymagane prawem zezwolenia na transport, składowanie oraz odzysk odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych (między innymi zawierających azbest).

Prace drogowe

Zajmujemy się kompleksowymi pracami związanymi z układaniem kostki brukowej i twożeniem architektury ogrodowej wraz z ogrodzeniami gabionowymi. Na swoim koncie mamy budowę kilku boisk szkolnych typu „Orlik” i dróg gminnych. Posiadając własny sprzęt oraz odpowiedni nadzór, wykonujemy kompleksowe prace budowlane z materiałów własnych i powierzonych.

Oferujemy:

  • układanie kostki granitowej
  • projekty kostki brukowej oraz zieleni
  • wykonywanie tymczasowych dróg